Wstęp

W założeniu MADS skierowany jest do użytkowników QA, XASM, FA. Z QA zapożyczona została składnia, z XASM niektóre makro rozkazy i zmiany składni, z FA obsługa składni Sparta DOS X (SDX). Umożliwione zostało użycie dodatkowych znaków w nazwach etykiet. Poza tym dodana została obsługa CPU WDC 65816, makr, procedur, podziału pamięci na wirtualne banki, wielowymiarowych nazw etykiet.

Maksymalna liczba etykiet i makr ograniczona jest ilością pamięci komputera PC. Konkretnie można dokonać 2147483647 INTEGER wpisów do tablic dynamicznych. Jestem pewien że taka ilość jest wystarczająca :-).

Operacje arytmetyczne dokonywane są na wartościach typu INT64 (signed 64 bit), wynik reprezentowany jest na wartościach typu CARDINAL (unsigned 32 bit). Jeden wiersz może mieć długość 65535 bajtów, takiej długości może być też nazwa etykiety. Nie miałem jednak okazji sprawdzić tak długich etykiet i wierszy :-).

Kompilacja

Mad-Assembler (MADS) jest aplikacją Windows 32 bitową, napisaną w Delphi. Większość asemblerów napisano w C, więc żeby się nie powtarzać użyłem Delphi 7.0 ;-). Najnowsze źródła są dostępne na GitHub.

Aby je skompilować, można użyć kompilatora Delphi, jeśli mamy zainstalowane Delphi 7.0 lub nowsze. Dzięki darmowemu kompilatorowi Free Pascal Compiler (FPC) możliwa jest kompilacja MADS dla innych platform systemowych, np. Linux, macOS itp. Pobierz pakiet Free Pascal Compiler (FPC) z witryny Free Pascal i uruchom instalator.

Uruchamiamy instalator, wybieramy katalog w którym zostanie zainstalowany FPC. Ważne jest aby nie używać w nazwie katalogu znaku wykrzyknika ! czy innych nie standardowych znaków. Jeśli nie uda nam się skompilować żadnego pliku, najpewniej winna jest nie standardowa nazwa ścieżki. Linia komend uruchamiająca kompilację może wyglądać następująco (wielkość liter w nazwach parametrów ma znaczenie):

fpc -Mdelphi -v mads.pas
 • -Mdelphi pozwala kompilować plik w formacie Delphi
 • -v wyświetla wszystkie komunikaty błędów i ostrzeżeń
 • -O3 dokonuje optymalizacji kodu

W porównaniu z kompilatorem Delphi, kod wygenerowany przez FPC jest dłuższy, za to prędkość działania skompilowanego nim MADS znacznie większa, nawet o kilka sekund. Załączony plik mads.exe jest kompilowany przy użyciu FPC.

MADS / XASM

Podobieństwa

 • ta sama składnia
 • te same kody wyjścia
 • te same makro rozkazy

Różnice i nowe możliwości

 • mała różnica w ORG, np.: ORG [[expression]]adres[,adres2]
 • MADS nie akceptuje ORG a:adres ORG f:adres
 • XASM nie lubi białych spacji, MADS toleruje je i akceptuje dla wyrażeń logicznych, arytmetycznych, definicji stałych i zmiennych
 • MADS pozwala na umieszczanie wyrażeń pomiędzy nawiasami () [], XASM tylko pomiędzy []
 • MADS udostępnia definicje stałych i zmiennych lokalne, globalne, tymczasowe, XASM tylko globalne
 • MADS udostępnia zapis liczb rzeczywistych poprzez dyrektywę .FL .FL real, XASM poprzez pseudo rozkaz DTA R, DTA R(real)
 • MADS oferuje bardziej rozbudowaną obsługę pseudo rozkazu INS
 • MADS nie akceptuje składni typu lda (203),0
 • MADS umożliwia pisanie programów dla Sparta DOS X
 • MADS umożliwia generowanie kodu relokowalnego w swoim własnym formacie
 • MADS rozróżnia pojedyncze cudzysłowy lda #' ' (kodowanie ATASCII) i podwójne cudzysłowy lda #" ' (kodowanie INTERNAL) dla znaków i łańcuchów. XASM traktuje obie formy tak samo (kodowanie ATASCII). Oczywiście, dla danych DTA, cudzysłowy nie są rozróżniane przez MADS.

MADS obsługuje dodatek + do zwiększenia i dodatek - do zmniejszenia rejestru indeksowego w indeksowanych trybach adresowania, np:

 lda $2000,x+  ->  lda $2000,x
            inx
 • MADS obsługuje dodatek +<offset> do zwiększania i dodatek -<offset> do zmniejszania adresu głównego operandu w trybach adresowania z indeksem bezwzględnym, np:
 lda $2000,x+2  ->  lda $2002,x

Linki