Wstęp

Mad-Assembler (MADS) jest aplikacją 32 bitową, napisaną w Delphi. Większość asemblerów napisano w C, więc żeby się nie powtarzać użyłem Delphi 7.0 ;)

W założeniu MADS skierowany jest do użytkowników QA, XASM, FA. Z QA zapożyczona została składnia, z XASM niektóre makro rozkazy i zmiany składni, z FA obsługa składni Sparta DOS X (SDX). Umożliwione zostało użycie dodatkowych znaków w nazwach etykiet. Poza tym dodana została obsługa CPU 65816, makr, procedur, podziału pamięci na wirtualne banki, wielowymiarowych nazw etykiet.

Maksymalna liczba etykiet i makr ograniczona jest ilością pamięci komputera PC. Konkretnie można dokonać 2147483647 INTEGER wpisów do tablic dynamicznych. Jestem pewien że taka ilość jest wystarczająca :)

Operacje arytmetyczne dokonywane są na wartościach typu INT64 (signed 64 bit), wynik reprezentowany jest na wartościach typu CARDINAL (unsigned 32 bit). Jeden wiersz może mieć długość 65535 bajtów, takiej długości może być też nazwa etykiety. Nie miałem jednak okazji sprawdzić tak długich etykiet i wierszy :)

Dzięki darmowemu kompilatorowi Free Pascal Compiler (FPC) możliwa jest kompilacja MADS dla innych platform systemowych, np. Linux, Mac, OS/2 itp.

Źrodła dostępne na GitHub wraz z release dla systemu Windows.

Kompilacja

Aby skompilować źródło MADS, można użyć kompilatora z Delphi, jeśli ktoś ma akurat zainstalowane środowisko Delphi 7.0 lub nowsze.

Innym sposobem, bardziej multi platformowym jest użycie kompilatora z pakietu Free Pascal Compiler (FPC), który można pobrać ze tej strony.

Uruchamiamy instalator, wybieramy katalog w którym zostanie zainstalowany FP. Ważne jest aby nie używać w nazwie katalogu znaku wykrzyknika ! czy innych nie standardowych znaków. Jeśli nie uda nam się skompilować żadnego pliku, najpewniej winna jest nie standardowa nazwa ścieżki. Linia komend uruchamiająca kompilację może wyglądać następująco (wielkość liter w nazwach parametrów ma znaczenie):

fpc -Mdelphi -v mads.pas
 • -Mdelphi pozwala kompilować plik w formacie Delphi
 • -v wyświetla wszystkie komunikaty błędów i ostrzeżeń
 • -O3 dokonuje optymalizacji kodu

W porównaniu z kompilatorem Delphi, kod wygenerowany przez FPC jest dłuższy, za to prędkość działania skompilowanego nim MADS znacznie większa, nawet o kilka sekund. Załączony plik MADS.EXE jest kompilowany przy użyciu FPC.

XASM / MADS

Podobieństwa

 • ta sama składnia
 • te same kody wyjścia
 • te same makro rozkazy

Różnice i nowe możliwości

 • mała różnica w ORG, np.: ORG [[expression]]adres[,adres2]
 • XASM nie lubi białych spacji, MADS toleruje je i akceptuje dla wyrażeń logicznych, arytmetycznych, definicji stałych i zmiennych
 • MADS pozwala na umieszczanie wyrażeń pomiędzy nawiasami () [], XASM tylko pomiędzy []
 • MADS udostępnia definicje stałych i zmiennych lokalne, globalne, tymczasowe, XASM tylko globalne
 • MADS nie akceptuje ORG a:adres ORG f:adres
 • MADS udostępnia zapis liczb rzeczywistych poprzez dyrektywę .FL .FL real, XASM poprzez pseudo rozkaz DTA R DTA R(real)
 • MADS oferuje bardziej rozbudowaną obsługę pseudo rozkazu INS
 • MADS nie akceptuje składni typu lda (203),0
 • MADS umożliwia pisanie programów dla Sparta DOS X
 • MADS umożliwia generowanie kodu relokowalnego w swoim własnym formacie jeśli użyjemy podczas adresowania wartości znakowej, np.:
lda #' '
lda #" "

MADS będzie rozróżniał apostrof pojedyńczy (kod ATASCII) i apostrof podwójny (kod INTERNAL), XASM oba rodzaje apostrofów potraktuje jednakowo (kod ATASCII). Oczywiście dla danych DTA apostrofy nie są rozróżniane przez MADS.

 • w trybach indeksowych znak + lub - zwiększa lub zmniejsza rejestr, np.:
lda $2000,x+  ->  lda $2000,x
           inx
 • jeśli jednak umieścimy wartość za znakiem + lub - wówczas zmienimy o tą wartość główny argument (działa tylko w trybie absolutnym indeksowym), np.:
lda $2000,x+2  ->  lda $2002,x

Linki