Kontrola asemblacji

Zmiana opcji asemblacji

Asemblacja warunkowa

Przerwanie asemblacji

Asemblacja na stronie zerowej

W przeciwieństwie do dwu-przebiegowych asemblerów takich jak QA i XASM, MADS jest wielo-przebiegowy. Co to daje ?

Weźmy sobie taki przykład:

 org $00

 lda tmp+1

tmp lda #$00

Dwu-przebiegowy assembler nie znając wartości etykiety TMP przyjmie domyślnie, że jej wartość będzie dwu-bajtowa, czyli typu WORD i wygeneruje rozkaz LDA W.

Natomiast MADS uprzejmie wygeneruje rozkaz strony zerowej LDA Z. I to właściwie główna i najprostsza do wytłumaczenia właściwość większej liczby przebiegów.

Teraz ktoś powie, że woli gdy rozkaz odwołujący się do strony zerowej ma postać LDA W. Nie ma sprawy, wystarczy że rozszerzy mnemonik:

 org $00

 lda.w tmp+1

tmp lda #$00
Są dopuszczalne trzy rozszerzenia mnemonika
 .b[.z]
 .w[.a][.q]
 .l[.t]

czyli odpowiednio BYTE, WORD, LONG. Z czego ostatni generuje 24bitową wartość i odnosi się do 65816 i pamięci o ciągłym obszarze. Więcej informacji na temat mnemoników CPU 6502, 65816 oraz ich dopuszczalnych rozszerzeń w rodziale [Mnemoniki]. Innym sposobem na wymuszenie rozkazu strony zerowej jest użycie nawiasów klamrowych { } np.

 dta {lda $00},$80  ; lda $80

W MADS możemy robić tak samo, ale po co, ostatni przebieg załatwi sprawę za nas :) Problem stanowi teraz umieszczenie takiego fragmentu kodu w pamięci komputera. Możemy spróbować załadować taki program bezpośrednio na stronę zerową i jeśli obszar docelowy mieści się w granicy $80..$FF to pewnie OS przeżyje, poniżej tego obszaru będzie trudniej. Dlatego MADS umożliwia takie coś:

 org $20,$3080

 lda tmp+1

tmp lda #$00

Czyli asembluj od adresu $0020, ale załaduj pod adres $3080. Oczywiście późniejsze przeniesienie kodu pod właściwy adres (w naszym przykładzie $0020) należy już do zadań programisty.

Podsumowując:

 org adres1,adres2

Asembluj od adresu adres1, umieść w pamięci od adresu adres2. Taki ORG zawsze spowoduje stworzenie nowego bloku w pliku, czyli zostaną zapisane dodatkowe cztery bajty nagłówka nowego bloku.

Jeśli nie zależy nam na nowym adresie umiejscowienia danych w pamięci, adresem umiejscowienia danych ma być aktualny adres wówczas możemy skorzystać z właściwości bloków .LOCAL i .PROC, bajty nagłówka nie będą w takim przypadku zapisywane, np.:

   1
   2                 org $2000
   3
   4 FFFF> 2000-200D> A9 00      lda #0
   5 2002 EA             nop
   6
   7 0060           .local temp, $60
   8
   9 0060 BD FF FF          lda $ffff,x
  10 0063 BE FF FF          ldx $ffff,y
  11
  12             .endl
  13
  14 2009 A5 60            lda temp
  15 200B AD 03 20          lda .adr temp
  16

Dla w/w przykładu blok programu TEMP zostanie zasemblowany z nowym adresem = $60 i umiejscowiony w pamięci pod adresem $2003.

Po dyrektywie kończącej blok (.ENDL, .ENDP, .END) przywracamy jest adres asemblacji sprzed bloku plus jeszcze długość tak zasemblowanego bloku, w naszym przykładzie adresem od którego będzie kontynuowana asemblacja po zakończeniu bloku .LOCAL będzie adres $2009. Następnie wykorzystując dyrektywy .ADR i .LEN można dokonać skopiowania takiego bloku pod właściwy adres, np.:

   ldy #0
copy mva .adr(temp),y temp,y+
   cpy #.len temp
   bne copy

Więcej informacji na temat działania dyrektyw .ADR i .LEN.